Ratujemy zaplątanych w kredyty CHF!

Chcesz uwolnić się od kredytu we frankach i dołączyć do grona #uratowanych?
Kompleksowa obsługa frankowiczów w całej Polsce

W jakich przypadkach możemy Ci skutecznie pomóc?

Wygrywanie z bankami to nasze hobby!

W jakich przypadkach możemy Ci pomóc?

Większość zawieranych przez banki kredytów frankowych posiada nieuczciwe postanowienia umowne przewidujące przeliczanie zobowiązania kredytobiorcy do franka szwajcarskiego.


Klienci posiadający takie umowy mogą żądać unieważnienia takiej umowy w całości bądź w części „odfrankowienia” kredytu czyli usunięcia z umowy niedozwolonych klauzul indeksacyjnych.


Reprezentując klienta dążymy do jak najlepszej ochrony interesów klienta, w związku z tym kierowane względem banku roszczenia dotyczą zarówno uznania umowy za nieważną w całości jak i jej odfrankowienia, co dodatkowo zabezpiecza interes klienta.


Co dla klienta oznacza stwierdzenie nieważności umowy?Stwierdzenie nieważności sprowadza się do ustalenia, że umowa kredytu od początku była nieważna, z uwagi na zawarte w jej treści postanowienia odwołujące się do waluty obcej oraz inne, zarzucane umowie wadliwości. Bank dokonał przeliczenia zobowiązania klienta według własnego, swobodnie ustalanego kursu CHF, nie informując klienta o ryzyku z tym związanym.Co dla klienta oznacza stwierdzenie nieważności umowy?
 1. umowa jest nieważna od początku i przestaje wiązać strony

 2. kredytobiorca nie musi dalej spłacać kolejnych rat kredytu – kredyt przestaje obowiązywać tak, jakby nigdy nie został zaciągnięty

 3. sąd może albo zasądzi na rzecz Klienta sumę wpłaconych przez niego na poczet kredytu kwot albo też zwrócić tylko tę część kwot wpłaconych przez klienta na poczet kredytu, która przekracza kwotę wypłaconego przez bank kredytu

 4. możliwe jest wykreślenie wpisu o hipotece z księgi wieczystej.


Co dla klienta oznacza „odfrankowienie” kredytu?

Odfrankowienie kredytu sprowadza się do usunięcia z umowy kredytowej niedozwolonych postanowień z umowy i dalszego trwania kredytu. Kredyt przekształcony zostaje w kredytu złotówkowy, Klient zaś uzyskuje zwrot nadpłaconych w ratach kwot.


W przypadku „odfrankowienia” kredytu:
 1. umowa kredytu obowiązuje nadal, ale staje się zwykłą umową kredytu złotówkowego, co oznacza, że Klient spłaca kredyt bez konieczności stosowania przeliczeń rat do franka szwajcarskiego (przy zachowaniu niskiego, umownego oprocentowania)

 2. sąd zasądza na rzecz Klienta sumę nadpłaconych rat obliczając ją jako różnicę między faktycznie wpłaconymi kwotami, a kwotami jakie Klient winien spłacać przy założeniu, że umowa była by od początku umową kredytu złotówkowego

 3. zmniejszeniu ulega obecne saldo zadłużenia klienta względem banku

 4. zmniejszeniu ulegają miesięczne raty kredytu.
Co oferujemy:

 • bezpłatną analizę umowy kredytu, wyliczamy wysokość należnych roszczeń klienta

 • przygotowujemy pozew i dalsze pisma procesowe

 • przygotowujemy klienta do rozprawy

 • reprezentujemy klienta w postepowaniu sądowym aż do uzyskania prawomocnego wyroku

 • po wygranej sprawie egzekwujemy należności od banku i doprowadzamy do wykreślenia hipoteki z księgi wieczystej

 • służymy bieżącym doradztwem i wsparciem dla klientaJak działamy:
 • Po wygranej windykujemy należności i doprowadzamy do wykreślenia hipoteki z księgi wieczystej.

 • przeprowadzamy analizę, prezentujemy szacowane korzyści w przypadku „odfrankowienia” lub unieważnienia umowy

 • przedstawiamy ofertę na prowadzenia sprawy

 • zawieramy umowę z klientem

 • pomagamy w uzyskaniu pełnej historii spłaty kredytu,

 • wzywamy Bank do zapłaty

 • kierujemy sprawę do Sądu i reprezentujemy klienta na wszystkich etapach prowadzenia sprawy

 • po wygranej windykujemy należności i doprowadzamy do wykreślenia hipoteki z księgi wieczystej.Reprezentując klienta dążymy do jak najlepszej ochrony interesów klienta, w związku z tym kierowane względem banku roszczenia dotyczą zarówno uznania umowy za nieważną w całości jak i jej odfrankowienia, co dodatkowo zabezpiecza interes klienta.

Jak zacząć:
Odfrankowienie kredytu sprowadza się do usunięcia z umowy kredytowej niedozwolonych postanowień z umowy i dalszego trwania kredytu. Kredyt przekształcony zostaje w kredytu złotówkowy, Klient zaś uzyskuje zwrot nadpłaconych w ratach kwot.

Choć przeważająca większość umów zawieranych z frankowiczami daje podstawy do żądania ich nieważności, część umów nie może być skutecznie kwestionowana przed Sądem.Niekiedy w obawie przed procesem, frankowicze rezygnują z dochodzenia swoich praw. Nie wszyscy chcą podejmować ryzyko i koszty prowadzenia sprawy w Sądzie i decydują się na negocjacje z bankiem i zawarcie z nimi ugody.Możliwe jest jednak w takich sytuacjach podjęcie rozmów ugodowych z Bankiem. W kancelarii Uratowani wiemy, jak uzyskać najkorzystniejszą dla Ciebie ugodę.
Co oferujemy:

 • analizujemy Umowę kredytu, przedstawiamy rekomendację co do ugody

 • prowadzimy negocjacje przed Sądem Polubownym przy KNF

 • przedstawiamy rekomendacje co do zawarcia ugody

 • doprowadzamy do zawarcia i wykonania ugody z Bankiem

 • służymy bieżącym doradztwem i wsparciem dla klienta

Nieuczciwe umowy oferowane przez Banki doprowadziły wielu kredytobiorców do sytuacji, w której nie są oni w stanie kontynuować spłaty kredytu.Jeśli tak stało się w Twoim przypadku, Bank najprawdopodobniej już wypowiedział Ci umowę, a następnie złoży pozew w Sądzie w celu rozpoczęcia windykacji. Konieczne jest zatem, byś odpowiednio szybko podjął działanie w celu obrony. Inaczej grozi Ci postępowanie egzekucyjne prowadzone przez komornika.W kancelarii Uratowani wiemy, jak wygrać sprawę z Bankiem. Umowa, którą podpisałeś, może zawierać liczne wady, skutkujące jej nieważnością. Pozytywna analiza sprawy otwiera drogę do kwestionowania jej ważności, a zaraz zarazem oddalenia żądania Banku.
Co oferujemy:

 • analizujemy Umowę kredytu i dokumentację z Banku, przedstawiamy ofertę prowadzenia sprawy

 • prowadzimy sprawę przed Sądem w celu oddalenia powództwa Banku

 • po wygranej doprowadzamy do wykreślenia hipoteki z księgi wieczystej

 • służymy bieżącym doradztwem i wsparciem dla klienta.

Pomimo stwierdzenia nieważności umowy kredytu frankowego, Banki nie składają broni. Składają pozwy przeciwko kredytobiorcom którym udało się wygrać przed Sądami, w celu uzyskania tzw. wynagrodzenia za korzystanie z kapitału. Żądania takie są bezzasadne, ale konieczne jest podjęcie obrony przed Sądem.


Co oferujemy:

 • analizujemy pozew Banku i przedstawiamy ofertę prowadzenia sprawy

 • prowadzimy postępowanie przed Sądem w celu oddalenia powództwa Banku

 • służymy bieżącym doradztwem i wsparciem dla klienta

Poznaj odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

Łączny czas trwania postępowania przeciwko bankowi w I i II instancji to około 3 lata. Po wyroku TSUE ilość spraw frankowych znacząco wzrosła. Co za tym idzie, wydłuża się czas oczekiwania. Z tego powodu nie można w sposób jednoznaczny określić, ile dokładnie będzie trwała Państwa sprawa. Średnio jest to natomiast około 3 lata.
Unieważnienie umowy kredytowej skutkuje uznaniem jej za nieistniejącą. W praktyce oznacza to, iż bank powinien zwrócić kredytobiorcy wszystkie wpłaty, które od niego otrzymał. Kredytobiorca powinien natomiast zwrócić na rzecz banku kwotę kredytu, którą wypłacił mu bank. Najbardziej prawdopodobnym rozwiązaniem jest rozliczenie tych należności poprzez wzajemną kompensatę roszczeń stron postępowania. Oznacza to, iż po wygranej sprawie frankowej kredytobiorcy do spłaty pozostaje jedynie niewielka część wypłaconego kredytu. Przyglądając się wyrokom w sprawach frankowych, unieważnienie umowy kredytowej jest zazwyczaj najkorzystniejszym rozwiązaniem.

W przypadku odfrankowienia umowy unieważniane są jedynie klauzule abuzywne zawarte w umowie. To tak, jakby nożyczkami wycieli Państwo zapisy niedozwolone z umowy. Kredyt nadal jest ważny, natomiast jest chudszy o nielegalne zapisy. Skutkiem powyższego jest uznanie faktu, iż od początku trwania umowy kredyt zostanie uznany jako złotówkowy. W tej sytuacji klient otrzyma od banku zwrot kwoty nadpłaconych rat kredytu w okresie 10 lat. Przyszłe raty kredytu będą przeliczone według kursu kupna CHF z dnia uruchomienia kredytu, natomiast oprocentowanie LIBOR będzie obowiązywać dalej.
Zdecydowanie tak. Według UOKIK oraz TSUE umowę kredytową we frankach szwajcarskich można unieważnić dzięki zawartych w niej klauzulom abuzywnych. Finalna spłata zobowiązania nie wpływa na ważność oraz występowanie klauzul abuzywnych zawartych w umowie kredytowej.

Opinie o naszej kancelarii mówią same za siebie.

Jesteśmy jedną z najbardziej doświadczonych kancelarii frankowych

Bezpłatna analiza i wycena Twojej sprawy


Wypełnij formularz a nasi radcowie prawni bezpłatnie ocenią szanse powodzenia w sądzie, wyliczą możliwe korzyści oraz wskażą ewentualne zagrożenia. Analiza zostanie przesłana na wskazany adres e-mail w ciągu 48h.

  Wygraliśmy z bankami już przeszło 110 spraw!

  Stworzyliśmy świetny zespół wyspecjalizowany w tematyce „frankowej”

  Ekspercka wiedza naszego zespołu

  Nasze najnowsze publikacje

  Kontakt

  Dołącz do grona #Uratowanych!

  Członkowie naszego zespołu wygrali z bankami już blisko 100 spraw! Czyni to nas jedną z najbardziej doświadczonych kancelarii frankowych w Polsce.

  Nasz adres

  Uratowani
  Kancelaria Radców Prawnych
  ul. Siedmiogrodzka 1/P-3
  01-204 Warszawa

  Zadzwoń do nas

  +48 22 299 09 60
  (Pon-Sob, 9-17)

  Wyślij wiadomość

  pomoc@uratowani.com
  (odpowiadamy od razu)

  Nie trać cennego czasu na przeglądanie poradników w Internecie! Skontaktuj się z nami uzyskaj odpowiedź na wszystkie pytania i zacznij realnie działać!

  01-204 Warszawa
  kontakt@uratowani.com
  9:00 - 17:00