Kolejny korzystny wyrok TSUE!

Wczoraj tj. 29.04.2021 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał wyrok, który najpewniej będzie miał wpływ nie tylko na uchwałę Sądu Najwyższego, która ma zapaść 11 maja br., ale też na wynik tysięcy spraw Frankowiczów, którzy dochodzą lub będą dochodzić sprawiedliwości na drodze sądowej.

Mowa o wyroku TSUE w sprawie z wniosku Sądu Okręgowego w Gdańsku o sygn. C-19/20, dotyczącej kwestii, które od lat budzą spore kontrowersje. 

Przyjrzyjmy się zatem najistotniejszym wytycznym, które znalazły się w wyroku.

  1. Skutki stwierdzenia nieważności umowy kredytowej.

Trybunał wskazał, że sąd, stwierdzając, że umowa zawiera postanowienia niedozwolone, powinien poinformować konsumenta o konsekwencjach prawnych ewentualnego stwierdzenia nieważności umowy kredytowej, nawet jeśli konsument jest reprezentowany przez profesjonalnego pełnomocnika.

Trybunał nie odniósł się do kwestii terminu przedawnienia roszczenia kredytobiorcy o zwrot spłat kredytu, ale należy pamiętać, że już w wyroku z 22.04.br. Trybunał wskazał, że roszczenia te nie mogą przedawnić się, kiedy konsument nie jest świadomy abuzywnego charakteru klauzuli oraz jego konsekwencji w postaci roszczenia restytucyjnego (o wyroku z 22.04.br. pisaliśmy tutaj: https://uratowani.com/wazny-wyrok-trybunalu-sprawiedliwosci-unii-europejskiej/ ).

  1. Aneks do umowy nie powoduje automatycznego „naprawienia” umowy kredytowej.

Trybunał wskazał, że sąd jest zobowiązany do stwierdzenia nieuczciwego charakteru postanowienia umowy zawartej między bankiem a kredytobiorcą, nawet jeśli postanowienie to zostało zmienione przez te strony w drodze aneksu.

  1. Zmiana aneksem postanowień niedozwolonych sama w sobie nie oznacza, że kredytobiorca akceptuje te postanowienia i nie uniemożliwia późniejszego ich kwestionowania.

Według Trybunału uznanie danego postanowienia umowy za niedozwolone powinno powodować jego usunięcie, chyba, że sąd ustali, że kredytobiorca w sposób świadomy i nieprzymuszony zrezygnował z takiej możliwości. 

  1. Jeśli umowa kredytowa zawiera postanowienia niedozwolone sąd może stwierdzić nieważność całej umowy.

W wyroku wskazano również, że sąd nie może zmieniać treści postanowienia abuzywnego, aby było zgodne z prawem i powinien je usunąć.

Trybunał wskazał ponadto szereg warunków, które musiałyby zostać spełnione, aby umowa mogła pozostać w mocy po usunięciu klauzul niedozwolonych.

 

Treść wyroku można znaleźć tutaj:

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text&docid=240550&pageIndex=0&doclang=pl&mode=req&dir&occ=first&part=1&cid=6531963&fbclid=IwAR3koaY9TKZa_5kAz4UFuCNc_swWzB3jc0u-0S9M_iXsnS32_070brlvjxI

Nie trać cennego czasu na przeglądanie poradników w Internecie! Skontaktuj się z nami uzyskaj odpowiedź na wszystkie pytania i zacznij realnie działać!

01-204 Warszawa
kontakt@uratowani.com
9:00 - 17:00