Ważny wyrok TSUE!

W oczekiwaniu na wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który ma zapaść 29 kwietnia br. i uchwałę Sądu Najwyższego planowaną na 11 maja br., dowiadujemy się od Trybunału od kiedy należy liczyć przedawnienie roszczeń kredytobiorców w sprawach umów kredytowych zawierających postanowienia niedozwolone (a raczej od kiedy nie można liczyć).

W wyroku z dnia 22 kwietnia 2021 r. w sprawie o sygn. C-485/19 Trybunał podkreślił, że należy mieć na uwadze okoliczność, że konsumenci znajdują się w gorszym położeniu niż przedsiębiorca, zarówno pod względem możliwości negocjacyjnych, jak i ze względu na stopień poinformowania oraz że możliwe jest, iż konsumenci nie mają świadomości zakresu przysługujących im praw wynikających z dyrektywy 93/13 lub z dyrektywy 2008/48 lub ich nie rozumieją. 

Dlatego Trybunał uznał, że rozpoczęcie biegu terminu przedawnienia kredytobiorcy od dnia bezpodstawnego wzbogacenia banku jest sprzeczne z zasadami prawa UE.

Przypominamy, że obecnie w Polsce sądy w sprawach frankowych stosują zasadę, którą w powyższym wyroku Trybunał uznał za niedopuszczalną – tzn. że początek biegu przedawnienia jest niezależny od świadomości kredytobiorcy co do przysługującego mu roszczenia (zgodnie z zasadą wyrażoną przez SN w wyrokach sygn. I CKN 316/01 i II CSK 126/10).

W praktyce oznacza to, że w sprawach frankowych dziesięcioletnie przedawnienie roszczeń kredytobiorcy o zwrot raty kredytu udzielonego na podstawie nieważnej umowy liczy się od dnia następującego po dniu wpłaty danej raty na rzecz banku.

Przed nami wyzwanie, aby skłonić polskie sądy do stosowania prawa UE zgodnie z wytycznymi Trybunału i walczyć o zasądzanie na rzecz kredytobiorców zwrotu wszystkich rat wpłaconych bankowi w wykonaniu nieważnej umowy kredytowej. 

Z wyrokiem Trybunału z 22 kwietnia br. można zapoznać się tutaj:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:62019CJ0485

Pytania zadane Trybunałowi Sprawiedliwości Unii Europejskiej przez Sąd Okręgowy w Gdańsku możesz znaleźć tutaj:

https://uratowani.com/co-ma-rozstrzygnac-trybunal-sprawiedliwosci-unii-europejskiej-tym-razem/ 

O pytaniach zadanych Sądowi Najwyższemu, na które odpowiedź ma zostać udzielona w uchwale w dniu 11 maja br. piszemy tutaj:

https://uratowani.com/dlaczego-tak-wiele-mowi-sie-o-uchwale-sadu-najwyzszego-ktora-ma-zapasc-11-maja-br/ 

Nie trać cennego czasu na przeglądanie poradników w Internecie! Skontaktuj się z nami uzyskaj odpowiedź na wszystkie pytania i zacznij realnie działać!

01-204 Warszawa
kontakt@uratowani.com
9:00 - 17:00